Service

Förebyggande underhåll

Vi utför förebyggande underhåll på – i första hand – de fabrikat vi själva saluför. Vi kan även utföra underhåll på andra maskiner, dock med vissa förbehåll. Vi upprättar tillsammans med dig, ett protokoll på vilka punkter vi ska gå igenom vid underhållsbesöket, därefter lämnar vi ett fast pris.

Upptäcker vi något som inte kan betraktas som normalt slitage, noteras detta separat. Vi åtar oss att åtgärda redovisade brister för att minimera risk för stillestånd. INGEN MASKIN ÄR FÖR ENKEL FÖR UNDERHÅLL!!!!

Service

Vår servicetekniker åtar sig också maskinförflyttningar och maskinrengöring.

Service

Vår servicetekniker åtar sig också maskinförflyttningar och maskinrengöring.

Servicepartner

Vi är agent för Bystronic´s produktprogram  i norra Sverige.