New Firo

NEW FIRO lägesställare och rullbockar tillverkas av New Firo Oy i Finland och representeras i Skandinavien av Hilli Maskin. Maskinerna är konstruerade för att man på ett ergonomiskt bra sätt ska kunna bearbeta, montera eller svetsa på objekt som normalt är stora eller tunga. Med lägesställaren kan man lyfta, vrida och tilta objektet så att man alltid får bästa arbetsställning vid montage eller annan bearbetning. Rullbockarna är konstruerade för att rotera cylindriska arbetsstycken och används ofta vid svetsarbeten.